Facebook Page

Gallery

H.S.S.C Commerce

Year 2017 - 2018
Asmita Kakde
84.77 %Vinod shahu
82.31 %Abhishek Umbarkar
82.15 %shilpa gupta
79.54 %Bagul Datta
78.15 %Durga Bhure
77.08 %Deveshri kalambe
76.62 %Rani Panse
76.00 %Dipti Barange
76.00 %Shaikh Namira
76.00 %

Year 2016 - 2017Year 2015 - 2016

Himanshu Ramakant Khapekar
81.38%
Pratik Sunil Barai
80.62%
Mayuri Milindkumar Sawane
77.69%
Shweta Domaji Ambolikar
77.69%

Year 2014 - 2015


No. of Student Appeared – 51    No. of Student Pass – 51     Passing Percentage – 100 %


Result :

  • Distn. Grade – 8
  • First Div.- 18
  • Second Div.- 25Yogesh Ghule
80.31 %Akash Bodhankar
79.54 %Vidhi Verma
78.77 %Komal Thakur
77.54 %

Year 2012 - 2013Vishakha Zalpure
86.00 %Neha Sawalkar
80.00 %Saurabh Narad
77.17 %Priyanka Ghatbandhe
75.33 %Kajol Shahu
74.67 %Laxman Uprikar
73.83 %Sharukh Sheikh
69.50 %Devendra Kinkar
69.17 %Rushikesh Bipte
68.67 %Farin Naz Nisar Ali
66.67 %

Year 2011 - 2012Mayuri Dhote
68.33 %Paramjeet Gupta
67.17 %Ankit Miglani
63.67 %

Year 2010 - 2011Manisha Ladke
75.00 %Ankur Chanpurkar
68.83 %Praful Dhoble
68.67 %